เกี่ยวกับเรา

บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วยพนักงานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคนิคที่พรั่งพร้อมด้วยศักยภาพ ดำเนินการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการและโครงการเอกชนทั่วไปโดยเฉพาะโครงการเอกชนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาหลายโครงการ
ในระยะเวลากว่ายี่สิบเจ็ดปีที่ บริษัทฯ ได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อการบริการ และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด มีความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและเชื่อมั่นว่าสามารถจัดเตรียมพร้อมเลือกสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการบริการและความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

บริการ

ผลงานที่ดีต้องเริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม ถ่ายทอดสู่การผลิตที่ได้มาตราฐานและติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ ที่มัณฑาเรามีบริการครบถ้วน

Design งานออกแบบที่อิงตามมาตรฐาน แต่แตกต่างและโดดเด่นในแบบฉบับของเรา

i. Electrical Engineering งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้าโดยวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน งานระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคารและงานระบบควบคุม

ii. Lighting งานออกแบบแสงสว่าง ไฟประดับตกแต่งอาคารสูงและไฟประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ เราออกแบบให้โดดเด่นและแตกต่าง

iii. Product งานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานไฟแสงสว่าง และงานไฟLED โดยมีเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะตัวตามที่ลูกค้าต้องการ


Production การผลิตชิ้นงานที่ใส่ใจในรายละเอียด โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน


Installation งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคารและไฟประดับ รวมถึงระบบควบคุมแสงสว่างและงานวิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆ

i. Abseiling งานโรยตัวติดตั้งโคมไฟ ไฟประดับและป้ายไฟLEDภายนอกอาคารสูง ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญอย่างยิ่ง เราคือเบอร์หนึ่งของงานโรยตัวติดตั้งงานระบบไฟLED

ii. Lighting & Electrical System งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและงานระบบไฟฟ้าต่างๆ


Maintenance งานซ่อมบำรุงไฟประดับอาคาร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง


สินค้า